6 Οκτωβρίου 2015

Ό σύ μισείς ετέρω μή ποιήσης

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙς ΟΤΑΝ ΠΡΩΤΟΞΕΚΙΝΗΣΕ ΝΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ
Κουλτούρα είναι η συμπεριφορά των ανθρώπων η οποία αναπτύχθηκε και εμπεδώθηκε ως τρόπος ζωής μέσω της παράδοσης και η οποία συμπεριφορά διδάσκεται διαδοχικά από γενιά σε γενιά, και είναι ο τρόπος ζωής οποιασδήποτε εποχής σε μια κοινωνία η σε σύνολο κοινωνιών οπουδήποτε γεωγραφικά και αν ευρίσκεται. Οι άνθρωποι πρέπει να στηρίζονται στον πολιτισμό τους για να μπορούν να αντιστέκονται στους κινδύνους και στις προκλήσεις της κάθε κοινωνίας όταν αυτή δεν έχει όραμα και αντανακλαστικά αντίστασης.
Πρέπει ο πολιτισμός να είναι θεμέλιο και παράδειγμα στον αγώνα μας για διεκδίκηση και διαμόρφωση των όλων ζητημάτων ουτως ώστε να υπάρχει συνοχή, συνεννόηση, αλλά προ πάντων δημιουργικότητα. Πολιτισμός πολλές φορές σημαίνει εκλεπτυσμένη ευγένεια και συμπεριφορά  ουτως ώστε να μην δημιουργούνται αντιπαραθέσεις και διαμάχες μεταξύ των ατόμων, έτσι ώστε με ήπιο τρόπο να λύονται οι διαφορές και να επιλύονται τα προβλήματα. Για τούτο χρειάζεται εκπαίδευση και καλή ανατροφή, καθώς επίσης καλά παραδείγματα προς μίμηση. Χρειάζεται να υπάρχει αλληλοσεβασμός, αλληλοκατανόηση, και προ πάντων ανοχή. Δεν πρέπει να υπάρχει ζήλεια, αλλά να υπάρχει ευγενική άμιλλα. Προς επίτευξη όλων αυτών, πρέπει ο άνθρωπος με την απλή του λογική, να μην θέλει να κάνει στους άλλους ότι δεν θέλει να κάνουν οι άλλοι σ αυτόν.

Συμπεριφερόμενοι όλοι τοιουτοτρόπως, σημαίνει εμπέδωση πολιτισμού, σημαίνει κουλτούρα.