30 Μαρτίου 2015

ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΑΝΝΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Απεβίωσε την Κυριακή 29 Μαρτίου η Αννού Νεοφύτου εκ της οικογενείας Λαούρη, σε ηλικια 87 ετων. Η κηδεια της έγινε στις 30 Μαρτίου, και ετάφη στο παλαιόν κοιμητήριο.