10 Φεβρουαρίου 2019

ΠΠΟΧλώρακας: ``ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΛΩΡΑΚΑΣ``

                                       ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


                   ``ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΛΩΡΑΚΑΣ``


O Πολιτιστικός-Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας (Π.Π.Ο.Χ.) επιθυμεί να δημιουργήσει στον τομέα του, το ``Κοινοτικό Θεατρικό Εργαστήρι Χλώρακας`` και προς τούτο ζητεί  άτομο με γνώσεις θεάτρου (σκηνοθέτη ή Θεατρολόγο ή ηθοποιό)  για να αναλάβει την οργάνωση και δημιουργία του εν λόγω Eρασιτεχνικού Θεάτρου.
Το σκεπτικό και ο στόχος μας είναι το `` Κοινοτικό Θεατρικό Εργαστήρι Χλώρακας`` να ενεργοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό της Χλώρακας  στα πολιτιστικά δρώμενα και να προσκαλέσει όλους  όσοι ενδιαφέρονται για το θέατρο να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο τους χρόνο συμμετέχοντας στις δράσεις του Εργαστηρίου. Στο Ερασιτεχνικό Θεατρικό Εργαστήρι θα μαθαίνει κάποιος την τέχνη της υποκριτικής, του αυτοσχεδιασμού κ. άλ.
Μια  φορά το χρόνο θα δημιουργείται ένα Θεατρικό Έργο από το Θεατρικό Εργαστήρι. Δύο  τουλάχιστον παραστάσεις θα πραγματοποιούνται στην Κοινότητα Χλώρακας και άλλες τρείς παραστάσεις θα δίνονται εκτός Χλώρακας.
Οι Δηλώσεις Ενδιαφέροντος μαζί  με Βιογραφικό σημείωμα μπορούν  να αποστέλλονται  στον Πολιτιστικό-Περιβαλλοντικό Όμιλο Χλώρακας   σε κλειστό φάκελο στην Διεύθυνση Καβάλας 6, 8027 Πάφος , όχι αργότερα της Δευτέρας 25ης Φεβρουαρίου 2019. Για πληροφ. παρακαλώ όπως αποτείνεστε στο τηλέφωνο  99423797.