24 Αυγούστου 2014

ΧΕΡΙ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΑΝΙΟΛΗΠΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

Η πολιτική διαχείριση των κόκκινων δανείων που επιχειρεί να εφαρμόσει η κυβέρνηση με το νέο επικαιροποιημένο μνημόνιο που έχει συνάψει με την Τρόικα και καλεί τη βουλή να ψηφίσει, θα στερεί από τους δανιολήπτες κάθε κυριότητα στην κινητή αλλά και ακίνητη περιουσία τους η οποία θα περάσει στα χέρια των Τραπεζικών Ιδρυμάτων προς εξυπηρέτηση των δανείων.

Τον εποπτικό ρόλο για τις πρωτοφανείς ρήτρες του νέου μνημονίου έχει η Κεντρική Τράπεζα η οποία μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την αναθεωρημένη οδηγία για την διαχείριση των δανείων αλλά και του κώδικα συμπεριφοράς στον οποίο θα προκαθορίζεται ο ορισμός του βιώσιμου δανείου στη βάση ενός λογικού επιπέδου διαβίωσης.

Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα του μνημονίου μέχρι το τέλος Νοεμβρίου οι Τράπεζες θα μπορούν να κινήσουν τις διαδικασίες κατάσχεσης των χρηματο-οικονομικών περιουσιακών στοιχείων αλλά και κερδών των δανειοληπτών με μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Καμία διευκρίνηση δεν γίνεται ωστόσο στο μνημόνιο για διαχωρισμό των επιχειρηματικών από τα στεγαστικά δάνεια. 
Καμία ασφαλιστική δικλείδα δεν υπάρχει ούτε και για την πρώτη κατοικία. Οι πληροφορίες φέρουν τους δανειστές δηλ. τις τράπεζες, να επιθυμουν τη χωρίς καθυστέρηση έναρξη των εκποιήσεων συμπεριλαμβανομένης και της κύριας κατοικίας. 

Έχει δοθεί ωστόσο προφορική οδηγία από τους Τροϊκανούς, να μην αποκλιστεί η παρέμβαση του κράτους αν η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου.

5ο ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης αποτελούν τον τραπεζικό όρο για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Το ποσό δηλαδή που θα κρίνουν τα τραπεζικά ιδρύματα ότι χρειάζεται ο χρεώστης για την διαβίωση του.

Οτιδήποτε πάνω ή πέραν αυτού του ποσού θα μπορεί να δεσμεύεται και να ρευστοποιείται από την τράπεζα προς εξυπηρέτηση του δανείου στο πλαίσιο της αφερεγγυότητας που θα χαρακτηρίζει πλέον το χρεώστη.

Επιπλέον όπως σημειώνεται στο 5 επικαιροποιημένο μνημόνιο:

Πέρα από την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων παρέχεται η δυνατότητα στις τράπεζες να προχωρήσουν και σε πώληση του μη εξυπηρετούμενου δανείου σε τρίτο πρόσωπο χωρίς την έγκριση του χρεώστη