22 Ιανουαρίου 2014

ΠΟΙΗΜΑ ΠΕΝΘΙΜΟ

Η ανάρτηση έχει αφερεθεί κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας του εκλιπόντως