4 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΡΧΑΙΑ ΑΝΑΛΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΧΛΩΡΑΚΑ

Ειδώλιο τετράποδου ζώου από πικρόλιθο, το οποίο φέρει δύο οπές είναι το σημαντικότερο κινητό εύρημα της φετινής ανασκαφικής περιόδου στη θέση Χλώρακας - Παλλούρες της Χαλκολιθικής Περιόδου στην οποία εντοπίστηκαν, επίσης, τα κατάλοιπα τεσσάρων κυκλικών κτισμάτων της Χαλκολιθικής Περιόδου, διαστάσεων από πέντε μέτρα μέχρι και μνημειακά κτίσματα διαμέτρου 20 μέτρων ενώ αποκαλύφθηκαν και αποθηκευτικά αγγεία, εστίες, εγκαταστάσεις αλέσματος, όπως και μια ιδιαίτερα υπερυψωμένη εστία.
Σε επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται ότι “οι έρευνες του 2015 περιελάμβαναν τη δημιουργία τρισδιάστατης απεικόνισης της θέσης, τη διεξαγωγή γεωφυσικών ερευνών και την ανασκαφή πέντε τομών σε ένα από τα τεμάχια στα οποία απλώνεται η θέση”. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση “η θέση Χλώρακας-Παλλούρες ανήκει σε μια ομάδα χαλκολιθικών οικισμών εντός της Επαρχίας Πάφου, οι οποίοι έγιναν ευρέως γνωστοί κυρίως με τις παλαιότερες ανασκαφές στη θέση Λέμπα-Λάκκοι και Κισσόνεργα-Μοσφίλια”. 
Τα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα της Χαλκολιθικής Περιόδου είναι αναμφίβολα τα σταυρόσχημα ειδώλια από πικρόλιθο.
Για τους αρχαιολόγους, η Χαλκολιθική Περίοδος είναι ιδιαίτερα σημαντική στην εξέλιξη της   κοινωνικής πολυπλοκότητας, η οποία παρατηρείται πριν από την άνοδο του διεθνούς εμπορίου και της μεταλλουργίας κατά την Εποχή του Χαλκού.
Η θέση Χλώρακας - Παλλούρες έχει επισκοπηθεί αρκετές φορές από αρχαιολόγους κατά τις περασμένες δεκαετίες. 
Τα κεραμικά όστρακα που έχουν συλλεχθεί χρονολογούν τη θέση στη Μέση και Ύστερη Χαλκολιθική περίοδο (περ. 3500 – 2500 π.Χ.) και φανερώνουν ότι στον χώρο αυτό πρέπει να εκτείνεται οικισμός περίπου τεσσάρων εκταρίων.
Παρόλο που τον χώρο έχουν επηρεάσει αρνητικά παράγοντες όπως η γεωργική δραστηριότητα και ο διαχωρισμός τεμαχίων, ακόμη διατηρούνται σημαντικά αρχαιολογικά κατάλοιπα. 
Οι ανασκαφές διεξάγονται από το Πανεπιστήμιο του Leiden, υπό τη Διεύθυνση του δρος Bleda D ü ring. Η ομάδα αποτελείτο από 24 συνολικά άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ