10 Δεκεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δρ. Χριστίνα Στυλιανού MD MSc, ειδικός Γυναικολόγος – Μαιευτήρας ανακοινώνει την έναρξη της λειτουργίας του ιατρείου της στο Αρεταίειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία.
Η Δρ. Στυλιανού αφού απόκτησε τον τίτλο ειδικότητας μετά από εξετάσεις στην Ελλάδα, εξειδικεύτηκε και εργάστηκε σε γνωστά δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία στο Λονδίνο.
Αρχικάεξειδικεύτηκεστην παθολογία αιδοίου-κόλπου-τραχήλου (κολποσκόπηση) στο  Whittington Hospital τουΛονδίνουωςεκπαιδευόμενητουδιακεκριμένου Professor Singer Albert.
Ακολούθησε η εξειδίκευσητηςστηνΕμβρυομητρικήΙατρικήστο King’s College Hospital στοΛονδίνογια περισσότερο από δυοχρόνια ως επιστημονικήεκπαιδευόμενητου παγκοσμίουφήμης ΚαθηγητήΚύπρουΝικολαΐδη, όπουέλαβετοDiploma in Fetal Medicine, το ανώτατοδίπλωμα που παρέχεται από το Fetal Medicine Foundation.
Στησυνέχεια εξειδικεύτηκεγια δυοχρόνια στηνΕνδοσκοπικήΓυναικολογικήΧειρουργική – Λαπαροσκόπηση&ΥστεροσκόπησηστοSt.Peter& Ashford Hospital τουΛονδίνουένα απο τα πιομεγάλα κέντρα αντιμετώπισηςτηςενδομητρίωσης και υπογονιμότητας.
Κατάτηδιάρκεια της παραμονήςτηςστοΗνωμένο Βασίλειο, εκπαιδεύτηκεστηνδιερεύνηση υπογονιμότητας και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (εξωσωματική – IVF), λαμβάνοντας τοMεταπτυχιακόTίτλο (MSc) από το University of Bristol.Ολοκλήρωσετην πρακτικήτηςστοντομέα τηςεξωσωματικήςστοIchilovνοσοκομείοτου Tel Aviv για αρκετούςμήνεςλίγο πριντην επιστροφήτηςστηνΚύπρομετους οποίουςσυνεργάζεται και διατηρ
ους.﷽﷽﷽﷽﷽νσικυσιγια αρκετοείάριστεςσχέσεις.
Τελος, εργάστηκεγια αρκετούςμήνες ασκώντας τις πιο πάνωεξειδικεύσειςσειδιωτικήκλινικήστοΛονδίνο – Richmond Practice ως Consultant Gynaecologist& Obstetrician.
Η ιατρόςεξετάζειστοΑρεταίειοΝοσοκομείο κατόπιν ραντεβούστο 22200300 και 99370006.

c.stylianou@aretaeio.com - www.embryopulse.com