8 Νοεμβρίου 2016

ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ, OI ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ MOY:

1. Συνεργασία με όλα τα εκλελεγμένα μέλη του Κ.Σ. με πλήρη ενημέρωση για όλα τα Θέματα και συζήτηση, πάντοτε με σεβασμό, στην αντίθετη άποψη.

2. Συνεργασία με το προσωπικό τού Κ.Σ με κατανόηση αλλά και συναίσθηση ότι όλοι εργαζόμαστε για την εξυπηρέτηση, των καλώς νοουμένων συμφερόντων, όλων των κατοίκων της Κοινότητας.
3. Οι διάφορες επιτροπές τού Κ.Σ να ενισχυθούν με ανθρώπους της κοινότητας που έχουν εμπειρίες και γνώσεις αλλά και με νέους ανθρώπους, επιστημονικά καταρτισμένους, που επιθυμούν να προσφέρουν στα κοινά.
4. Δημιουργία ομάδας ειδικών για αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών κονδυλίων για κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. (Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων για δημιουργία Λαϊκού Μουσείου, Πολιτιστικού Κέντρου και Κοινοτικής Βιβλιοθήκης).
5. Άμεση εκστρατεία καθαριότητας, σε συνεχή βάση, με αξιοποίηση εθελοντικής εργασίας από φορείς της κοινότητας, όπως ο Ακρίτας, τα Σχολεία και άλλες οργανωμένες ομάδες.
6. Αξιοποίηση όλων των ανθρώπων της κοινότητας που ασχολούνται με τα γράμματα, την τέχνη και τον πολιτισμό με σκοπό τη δημιουργία πνευματικής και πολιτιστικής ζωής στην Κοινότητα.
7. Άμεση σύνδεση της τουριστικής περιοχής με τον κεντρικό πυρήνα της κοινότητας. (Πολιτιστικές Εκδηλώσεις της λαϊκής μας παράδοσης, μεταφορά τουριστών με τουριστικό λεωφορείο ή τουριστικό τρενάκι και άλλα).
8. Ίδρυση Κέντρου για ηλικιωμένους και Δημιουργικό εργαστήρι για νέους ανθρώπους.
9. Δημιουργία και λειτουργία ομάδας διοργάνωσης Πολιτιστικών εκδηλώσεων.
10. Δημιουργία Ταμείου Κοινωνικής Ευημερίας το οποίο να διαχειρίζεται αντιπροσωπευτική επιτροπή, στελεχωμένη από σοβαρούς και αξιόπιστους ανθρώπους της κοινότητας.


Νεόφυτος Νεοφύτου
Ανεξάρτητος υποψήφιος Πρόεδρος Κοινότητας Χλώρακας
8/11/20