3 Νοεμβρίου 2016

Παράπονο για διοχέτευση ακάθαρτων νερών στη θαλάσσια περιοχή του ξενοδοχείου St George στη Χλώρακα

Κ. Ταπακούδη,

Αναφέρομαι σε ηλεκτρονικό μήνυμα σας ημερομηνίας 27/08/16 αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Για το πρόβλημα είχε ήδη ενημερωθεί το Επαρχιακό γραφείο της Υγειονομικής Υπηρεσίας Πάφου στις 01/09/16 καθώς και το Τμήμα Περιβάλλοντος από καταγγελίες πολιτών καθώς και από δημοσιεύματα τοπικής εφημερίδας. Σύμφωνα δε με ενημέρωση που είχαμε από λειτουργό του Τμήματος Περιβάλλοντος που προέβηκε σε επιτόπια επίσκεψη, λόγω αρμοδιότητας , εντόπισε ότι όντως υπήρχε διοχέτευση ακάθαρτων νερών στη θαλάσσια περιοχή, που προέρχονταν από την κολυμβητική δεξαμενή του υπό αναφορά ξενοδοχείου .Ακολούθως το Τμήμα Περιβάλλοντος προχώρησε στη λήψη μέτρων (επιβολή προστίμου) εναντίον της εταιρείας του υπό αναφορά ξενοδοχείου.

Επιπλέον στις 02/09/16, κλιμάκιο του Επαρχιακού Γραφείου της Υγειονομικής Υπηρεσίας Πάφου επισκέφθηκε την υπό αναφορά ξενοδοχειακή μονάδα όπου σύμφωνα με σχετική έκθεση του Υπεύθυνου Υγειονομικού Επιθεωρητή Πάφου, διαπιστώθηκε ότι η υπεύθυνη εταιρεία προχώρησε σε σύνδεση του αγωγού με το Κεντρικό Αποχετευτικό Σύστημα και ως εκ τούτου το πρόβλημα έχει επιλυθεί οριστικά.

Μερόπη Μαρία Χαραλάμπους-Ιωαννίδου
Υγειονομικός Λειτουργός
Για Αλβέρτο Καρή
Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,1449 Λευκωσία
Τηλ.22605564


Φαξ.22605482