22 Ιανουαρίου 2017

ΟΙ ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Οι εκλεγέντες ενοριακοί επίτροποι για την εκκλησία της Χλώρακας, είναι:
Ανδρέας Νικοδήμου 302
Δήμος Χρυσάνθου 
283
Μιχαλάκης Μάρκου 339
Νίκος Λεωνίδου (εκ Χλώρακας) 337