26 Απριλίου 2017

Η ανακύκλωση θα αναβαθμισει σημαντικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Χλώρακας

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας ανακοινώνει ότι από την 1ή Ιουνίου 2017 θα ξεκινήσει η Ανακύκλωση από σπίτι σε σπίτι. Η ανακύκλωση θα παιρνά μια φορά την βδομάδα και θα συλλέγει Χαρτί και Pmd σε ειδικά σακούλια που θα προμηθευτούν οι κάτοικοι την πρώτη φορά από το Κ.Σ Χλώρακας. Για την ανακύκλωση γυαλιού θα μπουν οι ειδικές καμπάνες ανακύκλωσης γυαλιού σε επιλεγμένα σημεία.

Ανακύκλωση απορριμμάτων είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν αποτελεί πλέον αγαθό για τον άνθρωπο. Στην διαδικασία αυτή συνήθως τα απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονται νέα αγαθά.
Μέρος της διαδικασίας της ανακύκλωσης είναι και η μετατροπή βλαβερών για το περιβάλλον υλικών σε λιγότερο ή και καθόλου βλαβερά. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ομαλότερα η επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον το οποίο ουσιαστικά ολοκληρώνει την διαδικασία της ανακύκλωσης με φυσικό τρόπο.