30 Ιουνίου 2017

ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΖΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΛΩΡΑΚΑΣ


Το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας, κέρδισε την δικαστική προσφυγή που κατέθεσε ο Ανδρέας Εύζωνας εναντίον του Κ. Συμβουλίου για τις επιβληθείσες φορολογίες Κοινοτικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, το Κοινοτικό Συμβούλιο καθ’ όλα νόμιμα και καθορίζοντας κριτήρια ομοιόμορφα, αντικειμενικά και απρόσωπα, επιβάλλει φόρο Κοινοτικών υπηρεσιών.