27 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΧΛΩΡΑΚΑΣ – ΛΕΜΠΑΣ


ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ


  1. Η Σχολική Εφορεία Χλώρακας – Λέμπας  ζητά προσφορές για την εκμετάλλευση του κυλικείου για την περίοδο δύο σχολικών ετών   (2017-2018 ,2018-19) από το ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2017 μέχρι ΙΟΥΝΙΟ 2019 με δικαίωμα ανανέωσης του συμβολαίου για άλλο ένα χρόνο (2019-20). 


Σχολείο                                                     Χρονιά               Προβλεπόμενος
                                                                                                αριθμός μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Χλώρακας-                       2017-18                              210
Αγίου Νικολάου
  1. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε κλειστό φάκελο και να αναγράφεται <<ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΛΩΡΑΚΑΣ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ>> και να φθάσουν στον πρόεδρο  της  Σχολικής  Εφορείας  Χλώρακας- Λέμπας( Κιβώτιο  προσφορών  Κοινοτικού  Συμβουλίου  Χλώρακας ) μέχρι τις 10.00  το πρωί της Τετάρτης 19/07/2017.

  1. Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στη Σχολική Εφορεία Χλώρακας-Λέμπας στο τηλ. 26273721.

  1.  Η  Σχολική Εφορεία  δεν είναι υποχρεωμένη να δεχθεί την ψηλότερη       προσφορά ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά. 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017