15 Ιουνίου 2014

ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ

Τα χελιδόνια ζουνε μεχρι και 21 χρονια.
Όταν πετούν χαμηλά, τότε θα βρέξει.
Θεωρείται πολύ κακό να πιάσει ή να σκοτώσει κανείς χελιδόνι, διότι πιστεύεται ότι θα προσβληθεί από λέπρα ή άλλη φοβερή αρρώστια.
Θεωρείται πολύ ωφέλιμο και εύνοια της τύχεις όταν κτίσει τη φωλιά του στο εξώστη του σπιτιού.
Η καταδίωξη των χελιδονιών θεωρείται αμαρτία μεγάλη.
Πιστεύεται πώς όταν σκοτώσει κάποιος χελιδόνι, θα πεθάνει κάποιος από το σπίτι του ακριβώς τη μέρα που θα φύγουν τα χελιδόνια για την Αφρική και η ψυχή του θ' ακολουθήσει το κοπάδι για να καλύψει την κενή θέση που δημιούργησε.

 Αν τα χελιδόνια πετούν γύρω από τις λίμνες ή στα ποτάμια χαμηλά και φωνάζουν, προλέγουν βροχή. Αν πετούν ψηλά, θα έχουμε καλοκαιρία.