22 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΥΧΤΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Ξεκίνησαν εργασίες επιδιόρθωσης και ασφαλτόστρωσης των σπασμένων δρόμων της κοινότητας. Το Κοινοτικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Επαρχιακή διοίκηση, ξοδεύοντας ένα μεγάλο κονδήλι χρημάτων, προχωρά στην επιδιόρθωση όσων δρόμων εξ υπαιτιότητος του ΣΑΠΑ έχουν καταστραφεί, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι κάτοικοι. Τώρα επιτέλους, μπαίνει τάξη και ασφάλεια, και εξαλείπει ο κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων.