7 Ιανουαρίου 2016

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ

Οι οικονομικοί καιροί που διερχόμεθα είναι δύσκολοι, και οι κάτοικοι έχουν καταστεί δυο ειδών πολίτες, των προνομιούχων με εργασία στο δημόσιο και στις τράπεζες, και των μη προνομιούχων που αμείβονται  πενιχρά έως καθόλου, καθώς και όσων δεν έχουν εργασία.
Παρ όλα αυτά, οι κρατούντες απαιτούν να εισπράττουν τους φόρους σε στενά χρονικά πλαίσια, χωρίς να ενδιαφέρονται για όσους  δεν έχουν τα προς το ζειν, πόσον μάλλον στην αποπληρωμή των χρεωστουμένων.
Πρέπει κατά τη γνώμη μου ως κοινωνία να απαιτήσουμε από το κράτος,όπως δοθούν διευκολύνσεις  και  παρατάσεις σε όσους δυσκολεύονται, χωρίς επί πλέον επιβαρύνσεις και τόκους. Διότι τα πρόστιμα και οι τόκοι που επιβάλουν, καθιστούν τους ίδιους ως τοκογλύφους και εκμεταλλευτές χειρίστης μορφής, καθώς για την οικονομική αδυναμία που έχουν οι πολίτες στην αποπληρωμή των χρεοστούμενων τους, δεν ευθύνονται οι ίδιοι παρά μέγιστη ευθύνη φέρει το ίδιο το κράτος που δεν μερίμνησε ως όφειλε ώστε να μην χρεοκοπήσει η χώρα και κατ επέκταση ο πληθισμός της.

Πρέπει ως εκ τούτου κατά τη γνώμη μου, το δημόσιο, οι Δήμοι και οι κοινότητες να περισσότερη παράταση χρόνου χωρίς επί πλέον χρεολύσια και άλλα έξοδα, ώστε να μπορούν -όσοι μπορέσουν-, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, καθώς είναι πολύ δύσκολο με τα πενιχρά έσοδα τους να αποπληρώσουν δια μιας όσα μαζεύονται ταυτόχρονα κάθε τέλος και αρχή του χρόνου.