1 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατόπιν που έλαβα επιστολή από τον συγχωριανό μας δικηγόρο  Ανδρέα Ανδρέου ο οποιος ενήργησε εκ μέρους των ξενοδοχείων Άγιος Γεώργιος, ανασκευάζω το δημοσίευμα μου και το γράφω ως εξής, ώστε να είμαι νομικά κατοχυρωμένος, αφού για τα ακάθαρτα αυτά νερά στα οποία αναφέρωμαι στο δημοσίευμα μου, έχουν πάρει εξώδικο από το τμήμα περιβάλλοντος (απόδειξη περί της παρανομίας των). Επίσης για τα πράσινα και ακάθαρτα νερά, επικαλούμαι τη μαρτυρία του Βουλευτή Πάφου κ. Πιττοκοπίτη ο όποιος αμέσως έδειξε ενδιαφέρον και έσπευσε επί τόπου:

Για την ακάθαρτη θάλασσα της Αλικής μήπως φέρει ευθύνη και ο κοινοτάρχης;
Από το ξενοδοχείο Άγιος Γεώργιος, διοχετεύονται στη θάλασσα τεράστιες ποσότητες ακάθαρτων νερών και υγρών αποβλήτων με αποτέλεσμα η θάλασσα να μολύνεται και οι κολυμβητές να παραπονούνται ότι βγάζουν τσούνες.
Δίπλα από τη στήλη της ΕΟΚΑ προς τη μεριά της Πάφου, αν κάποιος κοιτάξει θα δει την παραλία να είναι πράσινη και οι λακκούβες γεμάτες ακάθαρτα νερά, καθώς εκεί από αγωγό του ξενοδοχείου διοχετεύονται τεράστιες ποσότητες ακάθαρτων νερών μέσα στη θάλασσα.
Το μέγα πρόβλημα αυτής της απαράδεκτης κατάστασης που συμβαίνει, έγκειται στο ότι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου είναι Χλωρακιώτες, που όχι μόνον δεν εμποδίζουν να συμβαίνει αυτό το αίσχος, αλλά ίσως να είναι οι ίδιοι που το κάνουν, αφού καλά γνωρίζουμε πως υπεύθυνη θέση στο ξενοδοχείο έχει ο κοινοτάρχης Χλώρακας.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ:

Κύριο Κυριάκο Ταπακούδη
Ιδιοκτήτης, Εκδότης, συγγραφέας
Συντάκτης της Εφημερίδας της Χλώρακας

Κύριε,
ΘΕΜΑ: ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΔΗΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (26/08/2016) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ (27/Ο8/2016

Έχω οδηγίες από τους πελάτες μου ST. GEORGE HOTEL ENTERPRISES να αναφερθώ στα πιο πάνω αναληθή και δυσφημιστικά δημοσιεύματα όσον αφορά το ξενοδοχείο Άγιος Γεώργιος και περαιτέρω να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:
1.     Το ξενοδοχείο δεν διαθέτει βιολογικό σύστημα Κάι όλα τα λύματα διοχετεύονται στο αποχετευτικό σύστημα Πάφου (ΣΑΠΑ).
2.     Ο συγκεκριμένος αγωγός είναι για όμβρια ύδατα και καμία σχέση δεν έχει με λύματα.
3.     Είναι αδιανόητο και χωρίς λογική ο ισχυρισμός σας ότι το ξενοδοχείο μολύνει το θαλάσσιο χώρο όπου οι πελάτες του κολυμπούν δήθεν γι να εκδιώξει τους ντόπιους λουόμενους.
4.     Είναι γνωστές οι προσωπικές σου αντιδικίες με το κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας
και με τον κοινοτάρχη κύριο Κλεόβουλο Παπακώστα ο οποίος τυγχάνει να είναι και υπάλληλος του ξενοδοχείου, όμως σε καμία περίπτωση οι πελάτες μου δεν θα επιτρέψουν οι προσωπικές διαφορές σας να πλήξουν τη φήμη, πελατεία και τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του ξενοδοχείου.
Ως εκ τούτου έχω οδηγία από τους πελάτες μου να σας καλέσω εξώδικα όπως εντός 7 ημερών από τη λήψη της παρούσας επιστολής αποσύρεις τα πιο πάνω δυσφημιστικά διαφορετικά δεν θα έχουν άλλη επιλογή από του να λάβουν εναντίον σου όλα τα ενδεικνυόμενα δικαστικά μέτρα για να προστατεύσουν τη φήμη και πελατεία τους από τα δυσφημιστικά ας δημοσιεύματα τα οποία πλήττουν ανεπανόρθωτα το ξενοδοχείο και οποιεσδήποτε  απώλειες και ή ζημιές δημιουργηθούν ένεκα αυτών θα απαιτηθούν από εσάς.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ