23 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 2 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ


 Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας ζητούνται προσφορές  για  την ασφάλιση τροχοφόρων οχημάτων ιδιοκτησίας Κοινοτικού Συμβουλίου.

2. Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες και να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών -- Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου, μέχρι την Παρασκευή  07/04/2017 και ώρα 12.00 μεσημέρι.

3. Για περισσότερες πληροφορίες και όρους προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραμματέα  του Κοινοτικού Συμβουλίου από τις  27/03/2017.

4. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας  δεν είναι υπόχρεο να δεχθεί την χαμηλότερη η οποιαδήποτε άλλη προσφορά .
Χλώρακα  21/03/2017 --  Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας