23 Μαρτίου 2017

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας ζητά Προσφορές:

1. Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας Ποταμών και Πρανών
2. Εκτύπωσης,σχεδιασμού και προμήθειας διαφημιστικών εντύπων
3. Παροχής υπηρεσιών Καθαρισμού Δημοσίων Αποχωρητηριών.
4. Επανόρθωσης ζημιών και κατασκεύης Πεζοδρομίων
5. Παροχής Ασφαλιστικών Υπηρεσιών


Για Πληροφορίες και έντυπα αποταθείτε στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας. τηλ.26273721