3 Μαΐου 2019

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας 
ειδοποιεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και τεμαχίων που βρίσκονται εντός των ορίων της Κοινότητας, όπως μεχρι την 17η Μαιου 2019 προχωρήσουν σε καθαρισμό αυτών από χόρτα,άχρηστα υλικά ή και άλλα σκύβαλα.
Αν μέχρι την 31ή Μαΐου δεν καθαριστούν το Κ.Συμβουλιο θα καθαρίσει τα τεμάχια γής και θα χρεώσει τους ιδιοκτήτες ανάλογο ποσό των εξόδων καθαρισμού.