17 Μαΐου 2019

Θέμα: Εξόφληση κοινοτικών τελών


To Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας ανακοινώνει ότι το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 πρέπει να εξοφληθούν τα κοινοτικά τέλη:
 – τέλος αποκομιδής σκυβάλων
--  τέλος παραχώρησης άδειας διεξαγωγής επιχείρησης
--  τέλος έκδοσης άδειας λειτουργίας επαγγελματικού υποστατικού
-- ετήσια εισφορά κοινοτικών υπηρεσιών
-- τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας
που επιβλήθηκαν το έτος 2018 σε κατοίκους/φορολογουμένους  περιοχής Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας. 

Μετά την πιο πάνω προαναφερθείσα ημερομηνία, η είσπραξη των τελών θα ανατεθεί για χειρισμό από  δικηγόρους  συνεργάτες του Κ.  Συμβουλίου με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία 
-- καταβολή τέλους  είτε στο δικηγορικό γραφείο - είτε στο Ταμείο του Κοινοτικού Συμβουλίου με καταβολή επί πλέον ποσού τα έξοδα του δικηγόρου 
-- μη συνεργασία και εξόφληση αυτών θα ακολουθήσει η λήψη δικαστικών μέτρων.

Παρακαλώ για την συνεργασία και αποφυγή αχρείαστων προβλημάτων.
Η παρούσα αποτελεί τελευταία προειδοποίηση.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Λεωφ.Ελευθερίας 11,8220 Χλώρακα,Πάφος-Κυπρος /τηλ.26273721,φαξ 26271535
11,Eleftherias Ave.,8220 Chloraka,Pafos-Cyprus   /Tel.:26273721,fax 26271535